Β Φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών σχολ. έτους 2021-22

Β Φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών σχολ. έτους 2021-22

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι έχει αρχίσει η Β΄ φάση κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών, ανανέωσης εγγραφών και μετεγγραφών για το σχολικό έτος 2021-2022. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή από την Τετάρτη 01-09-2021 και ώρα 12:00 έως και τη Δευτέρα 06-09-2021 και ώρα 23:59.

Επισημαίνεται, ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους