Απαραίτητα έγγραφα και δηλώσεις εγγραφής 2021-2022

Απαραίτητα έγγραφα και δηλώσεις εγγραφής 2021-2022

Δικαιολογητικά Εγγραφών 2021-2022

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών στα ΕΠΑΛ για το σχ.έτος 2021-2022 είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Εγγραφής

  2. Ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης (e-eggrafes)

  3. Υπεύθυνη δήλωση.

  4. Φωτοτυπία ταυτότητας μαθητή και κηδεμόνα (για νέους μαθητές)

  5. Υπεύθυνη δήλωση έταιρου κηδεμόνα.

    Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή υπογεγραμμένα στο e-mail του σχολείου. Στο θέμα του e-mail θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή και η τάξη εγγραφής.