ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες
και
Αγαπητά Παιδιά

 

Με σκοπό την καλύτερη συνεργασία καθηγητών, μαθητών και γονέων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για κάποια πολύ σημαντικά θέματα για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.

 

1. Το Σχολείο λειτουργεί 8.15΄ π.μ. – 14.05΄ μ.μ. σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (64338/Γ2/16.6.07 εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ). Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα και να παρευρίσκονται στη πρωινή συγκέντρωση. Μετά το σχόλασμα το Σχολείο κλείνει και οι μαθητές δεν πρέπει να παραμένουν στο χώρο του.

 

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου, οι πόρτες του προαυλίου παραμένουν κλειστές (2368/Γ2/9-1-07 εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ), οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από το Σχολείο και κυρίως δεν επιτρέπεται να πηδούν για κανένα λόγο από τα κάγκελα. Εάν, για κάποιο λόγο, κάποιος μαθητής/τρια, επιθυμεί να αποχωρήσει από το Σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, θα πρέπει να ζητήσει άδεια από το Διευθυντή και να συμφωνήσει ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος ενημερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή/τρια ή τον Διευθυντή.

 

3. Ο Γονέας/Κηδεμόνας του Μαθητή/τριας ή ο ίδιος/α, όταν είναι ενήλικος/η, έρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα στο Σχολείο για να πληροφορηθεί υπεύθυνα για τις απουσίες και την πρόοδό του. Οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων καταγράφουν και ενημερώνουν υπεύθυνα τους γονείς/κηδεμόνες ή στην περίπτωση ενηλίκων μαθητών/τριων τους ίδιους για τις πραγματοποιηθείσες απουσίες. Για την τακτική ή μη φοίτηση των μαθητών/τριων την ευθύνη έχουν εξ ολοκλήρου οι γονείς/κηδεμόνες ή οι ίδιοι εφόσον είναι ενήλικες. Η Διεύθυνση του Σχολείου ειδοποιεί τον γονέα/κηδεμόνα, ή τον ίδιο/α μαθητή/τρια σε περίπτωση που είναι ενήλικος/η , μέσω γραπτού μηνύματος στην ταχυδρομική διεύθυνση του κηδεμόνα ή του ιδίου στην περίπτωση που ο μαθητής/τρια απουσιάζει συστηματικά και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση αυθαίρετης απουσίας από οποιαδήποτε διδακτική ώρα (80033/Γ2/04-08-06 εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ).

 

4. Οι σχολικοί περίπατοι, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκδρομές και οι διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, αλλά μακριά από το χώρο του, αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επομένως η συμμετοχή των μαθητών/τριων σ’ αυτές είναι υποχρεωτική. Ωστόσο για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η άδεια του γονέα/κηδεμόνα, η οποία δίνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, που χορηγείται κάθε φορά στους μαθητές/τριες. Εφόσον, η δήλωση είναι αρνητική, ο/η μαθητής/τρια δεν συμμετέχει και δεν καταχωρίζονται οι απουσίες του/της (ΦΕΚ 2769/αρ. 129287/Γ2).

 

5. Μέσα στο σχολικό περιβάλλον οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές/τριες και τους συμμαθητές/τριες τους, να έχουν ευγενική συμπεριφορά, κόσμια εμφάνιση χωρίς εκκεντρικότητες και ακρότητες, να μη διαπληκτίζονται μεταξύ τους και να μη χειροδικούν. Επίσης, οφείλουν να διατηρούν καθαρό το σχολικό χώρο και να μην καταστρέφουν την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου τους. Σε περίπτωση καταστροφών οφείλουν να αποκαθιστούν τις ζημιές.

 

6. Δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από την αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος χωρίς την άδεια του/της καθηγητή/τρια τους. Ο/Η μαθητής/τρια, που αποβάλλεται από τον/την καθηγητή/τρια κατά την ώρα του μαθήματος (ωριαία αποβολή), είναι υποχρεωμένος/η να το αναφέρει στη διεύθυνση του σχολείου.

 

7. Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές/τριες δεν πρέπει να παραμένουν στις αίθουσες, αλλά πρέπει να κατεβαίνουν στο προαύλιο, υπακούοντας στις οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών/τριων. Οι μαθητές/τριες παραμένουν στις αίθουσες στο διάλειμμα μόνο σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών.

 

8. Όταν χτυπά το κουδούνι για μάθημα, οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας τους και πριν τον/τη καθηγητή/τρια τους. Επίσης, δεν πρέπει να φέρνουν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες μέσα στην αίθουσα μετά το τέλος του διαλείμματος.

 

9. Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο (Γ2/132328/7-12-2006 απόφαση ΥΠΕΠΘ). Στην εξαιρετική περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει στην κατοχή του/της κινητό τηλέφωνο είναι υποχρεωμένος/η να το έχει απενεργοποιημένο και μέσα στη τσάντα του/της.

 

10. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους αντικείμενα άσχετα με το σχολείο και τα μαθήματά τους.

 

11. Απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου (υγειονομική διάταξη ΥΙ/Γ.Π./Οικ.76017/29-7-2002 ΦΕΚ 1001 τ.Β΄του Υπουργείου Υγείας Ν. 3730, ΦΕΚ 262/23.12.08).

 

12. Οι μαθητές/τριες έχουν υποχρέωση να σέβονται τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή. Στις περιπτώσεις που δε συμβαίνει αυτό επιβάλλονται σ’ αυτούς κυρώσεις (παρ.3 άρθρου 26 του ΠΔ 104/79).

 

Η Διεύθυνση και οι καθηγητές/τριες του σχολείου είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόβλημα ή θέμα που σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, τη διαγωγή και την πρόοδο των παιδιών σας.

 

Η Διεύθυνση και
ο Σύλλογος των Καθηγητών