Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Ρίζου Βασιλική ΠΕ83 – Ηλεκτρολόγος
Τηλέφωνο: +30 210 6897641
Fax: +30 210 6897641
Email: mail@2epal-ag-parask.att.sch.gr

Το Τμήμα της Διεύθυνσης της Σχολικής Μονάδας έχει ως βασικά του καθήκοντα:

  • Το χειρισμό όλων των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση όλου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του Σχολείου.
  • Την παραλαβή, πρωτοκόλληση, διανομή και αποστολή της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και τη μέριμνα για τη βεβαίωση του γνησίου των υπογραφών των διαφόρων εγγράφων.