Ώρες Λειτουργίας: 8:00 εως 14:00 καθημερινά
Τηλέφωνο: +30 210 6897641
Fax: +30 210 6897641
Email: mail@2epal-ag-parask.att.sch.gr

Το Τμήμα της Γραμματειακής Υποστήριξης της Σχολικής Μονάδας ασχολείται με:

  • Εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών, καταχώρηση στοιχείων στα ατομικά δελτία των μαθητών, τήρηση των μητρώων των εκπαιδευτικών μονάδων, έκδοση πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών, συμπλήρωση στατιστικών δελτίων, συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για επαλήθευση τίτλων σπουδών.
  • Παροχή πληροφοριών για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και τις επαγγελματικές διεξόδους μετά το πέρας των σπουδών ή τη συνέχισή τους σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.