αφίσα

 

 

 

 

 

 

Η οικοδομική δραστηριότητα αποτέλεσε και αποτελεί μια από τις κυριότερες αναπτυξιακές, οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες της χώρας. Πάρα πολλά επαγγέλματα συνδέονται με το χώρο της κατασκευής οικοδομικών έργων και έργων υποδομής, ενδεικτικά αναφέρουμε τους : τοπογράφους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς , ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, αρχιτέκτονες μηχανικούς, εργολάβους χωματουργικών εργασιών, εργολάβους κατασκευαστές ξυλοτύπων σκυροδέματος, εταιρίες έτοιμου σκυροδέματος, προμηθευτές αδρανών και άλλων δομικών υλικών, χτίστες, θερμοϋδραυλικούς και ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων, σοβατζήδες, ξυλουργούς και βιοτέχνες κουφωμάτων, ελαιοχρωματιστές, κατασκευαστές κεραμοσκεπών και πολλά άλλα επιστημονικά, τεχνικά ή εμπορικά επαγγέλματα υπηρετούν το χώρο των κατασκευών.

Τα κατασκευαστικά επαγγέλματα εμφανίζουν σοβαρό πρόβλημα απορρόφησης στην αγορά εργασίας κατά την τρέχουσα περίοδο, λόγω της μεγάλης συρρίκνωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας που έχει πληγεί περισσότερο από όλους τους κλάδους από την οικονομική κρίση. Όμως, σύμφωνα με μελέτες του ΕΟΠΠΕΠ αναμένεται η τάση αυτή να αντιστραφεί τα αμέσως προσεχή χρόνια.

Δείτε εδώ τα έργα των μαθητών μας

3D Printing

Σχεδίαση με Η/Υ ACAD 2D-3D

Σχεδίαση με Η/Υ

Εργαστήριο Κτιριακών

Διδακτική επίσκεψη στο αστεροσκοπείο – γεωδυναμικό

Σχεδιαστήριο

Χριστουγεννιάτικα Στολίδια

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

 

 

 1. Εργαστήριο Ειδικότητας
 2. Αίθουσα Σχεδίασης
 3. Εργαστήριο Πληροφορικής
 1. Σχεδίαση Κτηριακών Κατασκευών
 2. Κατασκευές
 1. Παρουσίαση του Τομέα
 2. Εργασίες Μαθητών
 3. Αρχές Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής ? Πράσινα Σπίτια
 4. Βιοκλιματική Κατοικία
 5. Ιδέες και Λύσεις στο Σχεδιασμό του Σπιτιού μας
 1. Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Εφαρμογής Προγραμμάτων Επίδειξης και Βράβευσης Εκπαιδευτικών Έργων ?ΔΑΙΔΑΛΟΣ?
 2. Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
 1. Δομικά Υλικά (Β΄ Τάξη)
 2. Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ (Β΄ Τάξη)
 3. Τοπογραφία & Πολεοδομία (Β΄ Τάξη)
 4. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Γ΄ Τάξη)
 5. Ο Η/Υ στο χώρο των Δομικών Έργων (Γ΄ Τάξη)
 6. Πολεοδομία (Γ΄ Τάξη)
 7. Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού (Γ΄ Τάξη)
 8. Τοπογραφικό Σχέδιο (Γ΄ Τάξη)

Η οικοδομική δραστηριότητα αποτέλεσε και αποτελεί μια από τις κυριότερες αναπτυξιακές, οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες της χώρας. Πάρα πολλά επαγγέλματα συνδέονται με το χώρο της κατασκευής οικοδομικών έργων και έργων υποδομής, ενδεικτικά αναφέρουμε τους : τοπογράφους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς , ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, αρχιτέκτονες μηχανικούς, εργολάβους χωματουργικών εργασιών, εργολάβους κατασκευαστές ξυλοτύπων σκυροδέματος, εταιρίες έτοιμου σκυροδέματος, προμηθευτές αδρανών και άλλων δομικών υλικών, χτίστες, θερμοϋδραυλικούς και ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων, σοβατζήδες, ξυλουργούς και βιοτέχνες κουφωμάτων, ελαιοχρωματιστές, κατασκευαστές κεραμοσκεπών και πολλά άλλα επιστημονικά, τεχνικά ή εμπορικά επαγγέλματα υπηρετούν το χώρο των κατασκευών.

Τα κατασκευαστικά επαγγέλματα εμφανίζουν σοβαρό πρόβλημα απορρόφησης στην αγορά εργασίας κατά την τρέχουσα περίοδο, λόγω της μεγάλης συρρίκνωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας που έχει πληγεί περισσότερο από όλους τους κλάδους από την οικονομική κρίση. Όμως, σύμφωνα με μελέτες του ΕΟΠΠΕΠ αναμένεται η τάση αυτή να αντιστραφεί τα αμέσως προσεχή χρόνια.