Κατά το Σχολικό Έτος 2020-2021, στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής λειτουργούν  οι  Τομείς:

> Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

> Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού  

> Εφαρμοσμένων Τεχνών  

με τις ειδικότητες.